Vänerns Pärla

h1p2Staden grundades år 1583 av hertig Karl, sedermera Karl lX, och fick sitt namn utav dennes första gemål Maria av Pfalz.

Mariestad har fått behålla prägeln av en idyll. Runt domkyrkan, som ligger mycket vackert vid Näset, har den gamla stadskärnan med sina hus från 1700- och 1800-talen bevarats på ett mycket stilfullt sätt.

Det som kanske främst sätter prägel på vår stad är Vänern och närheten till vattnet. Där gamla stan möter gästhamnen med sina små bodar, där ligger hotell Vänerport. Vårt läge ger dig möjlighet att gästa oss även på sommaren, när du kommer med båt.